Pojízdné regály se někdy označují jako posuvné nebo mobilní regály. Nejvýznamnějším přínosem pojízdných regálů je úspora místa. Pomocí těchto regálů lze uspořit i více něž 50% skladového prostoru, to znamená o více než 100% nárůst úložné plochy. Ve většině případů stačí pouze jedna obslužní ulička a regálové sestavy se přesouvají dle potřeby po kolejnicích. Policové regály nacházejí své využití v archivech, kde zajistí dostatek úložného místa, plné využití prostoru pro skladování a zároveň snadnou obslužnost. Ve velkých prostorách jsou pojízdné regály sestavovány do jednotlivých bloků.

Nejběžnejším využitím pojízdných policových regálů je pro ukládání šanonů a dokumentace. Pro tyto účely se používají regály o hloubce 600 nebo 800 mm, což umožňuje oboustranné zakládání. Doplňkově se po stranách bloku pojízdných regálů použijí regály o hloubce 300 nebo 400 mm pro jednu řadu šanonů. Krátké regály do 2000 mm je možné opatřit pouze madlem a přesouvat tak podvozky tahem. Pro delší regály a větší bloky se volí pohon pomocí volantu (nebo růžice) s převodem. Pro skladování jiných materiálů, je možné pojízdné regály vybavit doplňky, jako jsou různé děliče a přihrádky, nebo plastovými bednami a přepravkami.

Pojízdný regál se skládá z regálové nástavby, podvozku a kolejnic. Tyto pojízdné regály se sestavují do jednotlivých bloků. Regálovou nástavbu tvoří profesionální regálový systém, který je pevně spojen s podvozkem, čímž vzniká kompaktní celek. Regálová nástavba může mít přední a zadní zakrytí, které může být z plechu (jak pozinkovaného, tak lakovaného) nebo z laminované dřevotřísky v požadovaném dekoru. Podvozek je tuhý svařenec z ocelových profilů. Součástí podvozku je zároveň pohon, který přenáší točivý pohyb volantu přes převody na kola. Výsledkem je lineární pohyb podvozku po kolejnicích. Kolejnice jsou pevně spojeny s podlahou. Jejich délka je určena velikostí bloku regálů. V závislosti na délce regálu a nosnosti podlahy je dán počet kolejnic a jejich vzájemná poloha. Jedna z kolejnic je vždy vodící a jejím účelem je zajistit, aby pojízdný regál nesjel do strany.

  • Sestaveny z konstrukčních prvků regálů nebo z válcovaných profilů
  • Plně využívají výšku skladového prostoru
  • Specifické sestavy na míru do prostoru stavby
  • Vhodné pro vysokoobrátkové zboží
  • Podlaha patra pouze v obslužných uličkách nebo jako celistvá plocha
  • Přístup do patra po schodišti nebo pomocí zdvihacího zařízení
  • Vysoká variabilita